Ψυχοδυναμική Χρωματοθεραπεία: ο νέος επαναστατικός τρόπος θεραπείας με τη βοήθεια των χρωμάτων

Ψυχοδυναμική Χρωματοθεραπεία: ο νέος επαναστατικός τρόπος θεραπείας με τη βοήθεια των χρωμάτων