Γιατί ερωτευόμαστε δίχως δισταγμό ένα ξένο αλλά όχι τον εαυτό μας;

Γιατί ερωτευόμαστε δίχως δισταγμό ένα ξένο αλλά όχι τον εαυτό μας;